0400 690379 mail@botniacamping.fi

Caravanare

Vi har 80 asfalterade och numrerade vagnsplatser, och bra parkeringsmöjligheter för alla fordon.

Kom ihåg att fylla i ankomstblanketten i receptionen då du anländer – också du med säsongsplats. Om platsavgiften lämnas obetald kan vi säga upp säsongsplatsen och avlägsna vagnen från området.

Caravanplats 28 €/dygn eller 150 €/vecka (6 nätter)

Inkluderar 5 personer, användning av el och användning av bastun enligt områdets tidtabeller.

Med Caravan-kortet rabatteras dygnspriset med 2 €. Rabatten gäller inte vecko- och säsongsplatspriserna.

Säsongsplats:

Du kan reservera en säsongsplats för tiden 18.4.2019–30.9.2019, säsongsavgiften är den samma oberoende av hur länge du är på plats. Förmåner på området i samband med säsongsplatsen hittar du i avtalet.

Säsongsplatsens reserveringsavgift på 100 € bör betalas senas den 31.3.2019. Den andra delen på 150€ betalas i samband med ankomsten då närvaroanmälan görs, den tredje delen på 150 € betalas senast 15.7.2019. Du kan också betala hela säsongsavgiften på en gång.

Om vi inte får reserveringsavgiften i tid lediganslår vi platsen. 

 Gäster som övernattar på området bör anmälas och deras områdesavgift betalas, priset är 5 €/dygn eller 10 €/helg.

 Vistelse på området utanför säsongstiden betalas enligt den dagliga campingavgiften.

Bekanta dig noggrant med områdets regler och instruktioner, som finns under rubriken Regler.

 Personalen läser av vagnens/bilens elmätare i slutet av säsongen, eller på förfrågan under säsongen. Om mätaren inte läses av debiteras 5 €/dygn för elen.

Vagnarna/bilarna bör ha en tydligt synlig sladd på utsidan, som går från elstolpen till vagnen/bilen.
Andra sladdar, så som skarvsladdar eller dyl. är förbjudna. För att använda till exempel elapparater i
förtältet, bör man dra en skild sladd från vagnen via elmätaren. Bryter man mot reglerna avlägsnas man från området, elräkningen görs på basis av en uppskattning, och den betalda platsavgiften återbetalas inte.