0400 690379 mail@botniacamping.fi

  Regler

På området råder nattro mellan kl. 00.00–06.00. Under den tiden är användningen av utegrillen samt användningen av motorfordon på området förbjuden. Nattron gäller inte under midsommarhelgen mellan torsdag–söndag, det finns ett festområde i direkt anslutning till Botnia Camping.

Personer som beter sig störande avlägsnas från området och i det fallet återbetalas eller ersätts inte områdes-, stug-, eller campingavgiften ens delvis. Campingområdets personal har rätten att avlägsna hela grupper som beter sig störande. Då campingområdets personal blir tvungen att avlägsna en störande
person, bogseras personens vagn/bil bort från området och avgiften debiteras av personen som betett sig störande. Campingområdets personal har rätt att inte bevilja en säsongsplats.

Renlighet och städning på området
Var och en är ansvarig att hålla sin tältplats eller andra vistelsesområden rena, samt att slänga skräp och avfall i soptunnorna. Soporna sorteras i sopkärlen: kartong (plattas ut och sätts i kartongvagnen), metall, glas och brännbart avfall. Det går att sätta små mängder bioavfall i samma kärl som det brännbara avfallet.

Duschar, bastu och övriga allmänna utrymmen
Alla sköter om att utrymmena är rena efter den egna användningen. Att avsiktligt smutsa ner utrymmena kan leda till att man avlägsnas från området. I duscharna tvättar man sig. Att stå i duschen med vattnet rinnande är FÖRBJUDET!
Basturna är varma enligt de öppettider som meddelas på servicebyggnadens anslagstavla. Vid andra tider är användningen avgiftsbelagd och bastun behöver reserveras på förhand (restaurangen har en reserveringskalender).
Toalett- och handpappren är endast reserverade för områdets användare, att ta dem någon annanstans räknas som STÖLD!
Bastu- och toalettutrymmena rengörs grundligt på måndagar mellan kl. 7.00–9.00, var vänlig och undvik att använda utrymmena under den här tiden.

Vapen
Det är absolut förbjudet att ta med sig eggvapen eller andra vapen till området utan att på förhand ha blivit
beviljad speciallov.

Djur
Det är förbjudet att låta djur springa lösa på området och att ta med sig dem till simstranden. Djurens avföring bör samlas upp. Djurets ägare är ansvarig för att djuret inte orsakar fara eller stör andra.

Ansvar
Var och en ansvarar själv för de skador eller förluster som orsakats av ens egna oförsiktighet eller oansvarsfullhet.
Campingområdets arrangör är inte ansvarsskyldig för de olyckor som möjligen sker på campingområdet.

Försvunnen eller skadad egendom
Campingområdets arrangör ansvarar inte för möjliga försvinnanden av eller skador av egendom som sker på campingområdet, det här gäller också motorfordon. Alla vagnar och körfordon bör ha en giltig försäkring.

Säkerhetsavstånd

Säkerhetsavståndet är 4 meter, vilket bör följas under alla omständigheter.

Elanvändning
Att utan lov dela el från husvagnarnas elstolpar eller annanstans ifrån är förbjudet. Vagnarna/husbilarna bör ha en fast mätare. Löstagbara mätare som kopplas till eluttag fungerar inte hos oss. Mätarna avläses vid ankomsten, 15.7, samt vid avfärden. Om du avlägsnar dig utan att mätaren lästs av debiteras elräkningen enligt den uppskattade elanvändningen. Om någon använder elen på ett oärligt sätt avlägsnas personen från området.
Att dra skarvsladdar över bilvägar eller längs med trädgrenar är absolut förbjudet.


Försäljning på området
Olaglig försäljning på området är förbjuden och betraktas som störande beteende.

Säkerhetsanvisningar

NÖDNUMRET 112

Bekanta dig med området då du anländer:

– kontrollera din stug-/vagn- eller tältplats läge på kartan
– bekanta dig med nödutgångarnas placering
– ta reda på var närmaste brandsläckare finns
– utgångarna är märkta med gröna skyltar och brandsläckningsutrustningen med röda skyltar
   Om du upptäcker en brand eller känner lukten av rök
– rädda alla som är i direkt fara
– informera genast receptionen om branden, tfn +358 (0)40 0690379
– om du inte får kontakt med receptionen, ring brandkåren på numret 112
– försök släcka branden med brandsläckaren
– begränsa branden genom att stänga dörrar och fönster
Vid brandalarm
– lyssna på instruktionerna
– avlägsna dig snabbt från stugan/vagnen/tältet, stäng dörren till stugan
– stanna inte för att samla dina personliga ägodelar
– håll dig lugn